Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-03-17 16:14:48  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 311478 o nazwie 'Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste311478
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteOgłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020
category_idpuste51881
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020
fullpuste

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu.


 
Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do

3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).


 
Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).


 
Termin rozpatrzenia wniosków.

 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

publishfrompuste2020-03-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020
2020-03-23 11:57:20  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-23 12:20:52  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-23 14:18:11  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-23 14:20:25  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-06-01 14:07:34  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737151

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007744
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737151
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737152

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007745
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737152
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737154

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007746
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737154
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737155

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007747
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737155
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737156

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007748
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737156
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737157

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007749
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737157
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737158

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007750
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737158
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737159

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007751
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737159
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737160

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007752
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737160
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737162

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007753
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737162
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737163

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007754
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737163
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737164

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007755
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737164
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737165

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007756
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737165
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:07:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 737166

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007757
user_idpuste1924116
fobject_idpuste737166
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311478
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się