Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-03-31 11:36:55  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 314595 o nazwie 'Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste314595
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepustePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość
category_idpuste36638
language_idpuste1
shortpusteKontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. (FC-IX.431.50.6.2019)
fullpuste

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. (FC-IX.431.50.6.2019)

 

Zakres kontroli.
Prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu państwa oraz prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach planu finansowego w 2018 roku.

publishfrompuste2020-03-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustepowiatowy-inspektorat-nadzoru-budowlanego-miasta-zamosc
2020-03-31 11:36:55  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 742333

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2861915
user_idpuste1924116
fobject_idpuste742333
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste314595
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się