Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-07-14 12:56:43  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 345329 o nazwie 'Program asystent rodziny na rok 2020'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste345329
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteProgram asystent rodziny na rok 2020
category_idpuste57374
language_idpuste1
shortpusteProgram asystent rodziny na rok 2020
fullpuste

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2020.

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.

publishfrompuste2020-07-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprogram-asystent-rodziny-na-rok-2020
2020-08-17 14:22:52  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2020.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2020.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2020. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 5,3 mln złotych. Z przesłanych przez Urzędy Wojew&oacute;dzkie zbiorczych zapotrzebowań złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie koszt&oacute;w wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystent&oacute;w rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na łączną kwotę 4 576 077,00 zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środk&oacute;w finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 4 576 077,00 zł, stanowiącej łączną kwotę zapotrzebowań. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie koszt&oacute;w wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 074 asystent&oacute;w rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Wojew&oacute;dztwo lubelskie otrzymało 275 519,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez gminy w Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze WRiSPZ.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia <strong>21 sierpnia br</strong>., przesłać do właściwych urzęd&oacute;w wojew&oacute;dzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania. Natomiast Wojewoda do dnia 28 sierpnia br. przesyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o podziale środk&oacute;w w ramach ww. Programu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2020.

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2020.

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2020. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 5,3 mln złotych. Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych zapotrzebowań złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na łączną kwotę 4 576 077,00 zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 4 576 077,00 zł, stanowiącej łączną kwotę zapotrzebowań. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 074 asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Województwo lubelskie otrzymało 275 519,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez gminy w Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze WRiSPZ.

 


Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 21 sierpnia br., przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania. Natomiast Wojewoda do dnia 28 sierpnia br. przesyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o podziale środków w ramach ww. Programu.

2020-08-17 14:25:56  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2020.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2020. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 5,3 mln złotych. Z przesłanych przez Urzędy Wojew&oacute;dzkie zbiorczych zapotrzebowań złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie koszt&oacute;w wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystent&oacute;w rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na łączną kwotę 4 576 077,00 zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środk&oacute;w finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 4 576 077,00 zł, stanowiącej łączną kwotę zapotrzebowań. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie koszt&oacute;w wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 074 asystent&oacute;w rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Wojew&oacute;dztwo lubelskie otrzymało 275 519,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez gminy w Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze WRiSPZ.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia <strong>21 sierpnia br</strong>., przesłać do właściwych urzęd&oacute;w wojew&oacute;dzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania. Natomiast Wojewoda do dnia 28 sierpnia br. przesyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o podziale środk&oacute;w w ramach ww. Programu.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2020.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Informacja o rozstrzygnięciu Programu</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2020. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 5,3 mln złotych. Z przesłanych przez Urzędy Wojew&oacute;dzkie zbiorczych zapotrzebowań złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie koszt&oacute;w wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystent&oacute;w rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na łączną kwotę 4 576 077,00 zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środk&oacute;w finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 4 576 077,00 zł, stanowiącej łączną kwotę zapotrzebowań. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie koszt&oacute;w wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 074 asystent&oacute;w rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Wojew&oacute;dztwo lubelskie otrzymało 275 519,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez gminy w Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze WRiSPZ.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia <strong>21 sierpnia br</strong>., przesłać do właściwych urzęd&oacute;w wojew&oacute;dzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania. Natomiast Wojewoda do dnia 28 sierpnia br. przesyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o podziale środk&oacute;w w ramach ww. Programu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2020.

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2020. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 5,3 mln złotych. Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych zapotrzebowań złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na łączną kwotę 4 576 077,00 zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 4 576 077,00 zł, stanowiącej łączną kwotę zapotrzebowań. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 074 asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Województwo lubelskie otrzymało 275 519,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez gminy w Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze WRiSPZ.

 


Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 21 sierpnia br., przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania. Natomiast Wojewoda do dnia 28 sierpnia br. przesyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o podziale środków w ramach ww. Programu.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2020.

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.

 

Informacja o rozstrzygnięciu Programu

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2020. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 5,3 mln złotych. Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych zapotrzebowań złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na łączną kwotę 4 576 077,00 zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 4 576 077,00 zł, stanowiącej łączną kwotę zapotrzebowań. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 074 asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Województwo lubelskie otrzymało 275 519,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez gminy w Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze WRiSPZ.

 


Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 21 sierpnia br., przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania. Natomiast Wojewoda do dnia 28 sierpnia br. przesyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o podziale środków w ramach ww. Programu.

2020-08-17 14:25:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 805871

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3197807
user_idpuste1924116
fobject_idpuste805871
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste345329
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-17 14:25:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 805874

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3197808
user_idpuste1924116
fobject_idpuste805874
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste345329
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-17 14:25:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 805875

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3197809
user_idpuste1924116
fobject_idpuste805875
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste345329
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-17 14:25:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 805876

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3197810
user_idpuste1924116
fobject_idpuste805876
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste345329
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-17 14:25:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 823599

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3197811
user_idpuste1924116
fobject_idpuste823599
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste345329
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-17 14:25:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 823601

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3197812
user_idpuste1924116
fobject_idpuste823601
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste345329
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się