Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-01-13 09:58:07  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 36009 o nazwie 'Statut Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste36009
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteStatut Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
category_idpuste10012
language_idpuste1
shortpusteStatut
fullpuste

Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut, który określa:

 • nazwę i siedzibę urzędu;
 • nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów; nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu;
 • zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią,
 • zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;
 • nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.
publishfrompuste2016-01-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatut-lubelskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-lublinie
2016-01-13 09:58:52  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wojewoda nadaje urzędowi wojew&oacute;dzkiemu statut, kt&oacute;ry określa:</p> <ul> <li> nazwę i siedzibę urzędu;</li> <li> nazwy stanowisk dyrektor&oacute;w wydział&oacute;w; nazwy wydział&oacute;w oraz innych kom&oacute;rek organizacyjnych urzędu;</li> <li> zakresy działania wydział&oacute;w i innych kom&oacute;rek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią,</li> <li> zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;</li> <li> nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.</li> </ul> ' na '<p> Wojewoda nadaje urzędowi wojew&oacute;dzkiemu statut, kt&oacute;ry określa:</p> <ul> <li> nazwę i siedzibę urzędu;</li> <li> nazwy stanowisk dyrektor&oacute;w wydział&oacute;w, nazwy wydział&oacute;w oraz innych kom&oacute;rek organizacyjnych urzędu;</li> <li> zakresy działania wydział&oacute;w i innych kom&oacute;rek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią,</li> <li> zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;</li> <li> nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut, który określa:

 • nazwę i siedzibę urzędu;
 • nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów; nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu;
 • zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią,
 • zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;
 • nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.

Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut, który określa:

 • nazwę i siedzibę urzędu;
 • nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów, nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu;
 • zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią,
 • zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;
 • nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.
2016-01-13 10:00:20  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-01-14 13:45:55  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-01-14 13:45:55  mastaroch mastaroch

Załączono plik 92986

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste390879
user_idpuste81792
fobject_idpuste92986
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste36009
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-14 13:45:55  mastaroch mastaroch

Załączono plik 92988

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste390880
user_idpuste81792
fobject_idpuste92988
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste36009
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się