Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-11-09 14:40:09  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Kierownictwo:</strong><br /> lubelski państwowy wojew&oacute;dzki inspektor sanitarny<br /> Mirosław Starzyński</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Wojew&oacute;dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie<br /> ul. Pielęgniarek 6<br /> 20-708 Lublin<br /> tel.: 81 743-42-72<br /> faks: 81 743-46-86<br /> e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl<br /> adres www: <a href="http://wsselublin.pis.gov.pl/">http://wsselublin.pis.gov.pl/</a></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Kierownictwo:</strong><br /> lubelski państwowy wojew&oacute;dzki inspektor sanitarny<br /> Irmina Nikiel</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Wojew&oacute;dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie<br /> ul. Pielęgniarek 6<br /> 20-708 Lublin<br /> tel.: 81 743-42-72<br /> faks: 81 743-46-86<br /> e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl<br /> adres www: <a href="http://wsselublin.pis.gov.pl/">http://wsselublin.pis.gov.pl/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownictwo:
lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Mirosław Starzyński

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
tel.: 81 743-42-72
faks: 81 743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
adres www: http://wsselublin.pis.gov.pl/

Kierownictwo:
lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Irmina Nikiel

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
tel.: 81 743-42-72
faks: 81 743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
adres www: http://wsselublin.pis.gov.pl/

2020-02-11 14:13:05  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Kierownictwo:</strong><br /> lubelski państwowy wojew&oacute;dzki inspektor sanitarny<br /> Irmina Nikiel</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Wojew&oacute;dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie<br /> ul. Pielęgniarek 6<br /> 20-708 Lublin<br /> tel.: 81 743-42-72<br /> faks: 81 743-46-86<br /> e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl<br /> adres www: <a href="http://wsselublin.pis.gov.pl/">http://wsselublin.pis.gov.pl/</a></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Kierownictwo:</strong><br /> lubelski państwowy wojew&oacute;dzki inspektor sanitarny<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Wojew&oacute;dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie<br /> ul. Pielęgniarek 6<br /> 20-708 Lublin<br /> tel.: 81 743-42-72<br /> faks: 81 743-46-86<br /> e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl<br /> adres www: <a href="http://wsselublin.pis.gov.pl/">http://wsselublin.pis.gov.pl/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownictwo:
lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Irmina Nikiel

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
tel.: 81 743-42-72
faks: 81 743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
adres www: http://wsselublin.pis.gov.pl/

Kierownictwo:
lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
tel.: 81 743-42-72
faks: 81 743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
adres www: http://wsselublin.pis.gov.pl/

2020-02-27 12:52:57  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Kierownictwo:</strong><br /> lubelski państwowy wojew&oacute;dzki inspektor sanitarny<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Wojew&oacute;dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie<br /> ul. Pielęgniarek 6<br /> 20-708 Lublin<br /> tel.: 81 743-42-72<br /> faks: 81 743-46-86<br /> e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl<br /> adres www: <a href="http://wsselublin.pis.gov.pl/">http://wsselublin.pis.gov.pl/</a></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Kierownictwo:</strong><br /> lubelski państwowy wojew&oacute;dzki inspektor sanitarny</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Maria Korniszuk</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Wojew&oacute;dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie<br /> ul. Pielęgniarek 6<br /> 20-708 Lublin<br /> tel.: 81 743-42-72<br /> faks: 81 743-46-86<br /> e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl<br /> adres www: <a href="http://wsselublin.pis.gov.pl/">http://wsselublin.pis.gov.pl/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownictwo:
lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
tel.: 81 743-42-72
faks: 81 743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
adres www: http://wsselublin.pis.gov.pl/

Kierownictwo:
lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny


Maria Korniszuk

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
tel.: 81 743-42-72
faks: 81 743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
adres www: http://wsselublin.pis.gov.pl/

2020-02-27 12:55:11  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Kierownictwo:</strong><br /> lubelski państwowy wojew&oacute;dzki inspektor sanitarny</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Maria Korniszuk</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Wojew&oacute;dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie<br /> ul. Pielęgniarek 6<br /> 20-708 Lublin<br /> tel.: 81 743-42-72<br /> faks: 81 743-46-86<br /> e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl<br /> adres www: <a href="http://wsselublin.pis.gov.pl/">http://wsselublin.pis.gov.pl/</a></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Kierownictwo:</strong><br /> lubelski państwowy wojew&oacute;dzki inspektor sanitarny</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong><span class="st">dr n.med. </span>Maria Korniszuk</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Wojew&oacute;dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie<br /> ul. Pielęgniarek 6<br /> 20-708 Lublin<br /> tel.: 81 743-42-72<br /> faks: 81 743-46-86<br /> e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl<br /> adres www: <a href="http://wsselublin.pis.gov.pl/">http://wsselublin.pis.gov.pl/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownictwo:
lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny


Maria Korniszuk

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
tel.: 81 743-42-72
faks: 81 743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
adres www: http://wsselublin.pis.gov.pl/

Kierownictwo:
lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny


dr n.med. Maria Korniszuk

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
tel.: 81 743-42-72
faks: 81 743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
adres www: http://wsselublin.pis.gov.pl/

2016-01-25 10:00:54  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 36682 o nazwie 'Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste36682
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
category_idpuste10097
language_idpuste1
shortpusteWSSE_Lublin
fullpuste

Kierownictwo:
lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Mirosław Starzyński

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
tel.: 81 743-42-72
faks: 81 743-46-86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
adres www: http://wsselublin.pis.gov.pl/

publishfrompuste2016-01-25 00:00:00
_activepuste1
slugpustewojewodzka-stacja-sanitarno-epidemiologiczna-w-lublinie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się