Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-01-26 12:38:42  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 36805 o nazwie 'Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste36805
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
category_idpuste10026
language_idpuste1
shortpusteWBiZK_dane teleadresowe
fullpuste

dyrektor Wydziału: Włodzimierz Stańczyk

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
publishfrompuste2016-01-26 00:00:00
_activepuste1
slugpustewydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego
2016-02-01 15:32:32  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: Włodzimierz Stańczyk</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Wydziału: wakat</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: Włodzimierz Stańczyk

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

dyrektor Wydziału: wakat

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2016-02-04 14:42:23  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: wakat</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Wydziału: wakat</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: wakat

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

dyrektor Wydziału: wakat

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2016-02-05 10:31:06  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: wakat</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Wydziału: wakat<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Włodzimierz Stańczyk</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: wakat

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

dyrektor Wydziału: wakat
zastępca dyrektora Wydziału: Włodzimierz Stańczyk

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2016-02-22 14:44:36  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: wakat<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Włodzimierz Stańczyk</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Włodzimierz Stańczyk</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: wakat
zastępca dyrektora Wydziału: Włodzimierz Stańczyk

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Włodzimierz Stańczyk

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2016-09-02 13:36:40  matatara matatara

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Włodzimierz Stańczyk</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Włodzimierz Stańczyk

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2017-01-11 13:53:07  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> tel.: 81 74-24-214<br /> faks: 81 74-24-386<br /> e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 1015</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:<br /> </strong></p> <ul> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział spraw obronnych - ZK-I</li> <li style="margin-left: 36pt;"> oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III</li> <li style="margin-left: 36pt;"> Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV</li> <li style="margin-left: 36pt;"> stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.</li> </ul> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.&nbsp;</p> <p> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztw, powiat&oacute;w i gmin,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.</li> </ul> ' na '<p style="margin-left:-18.0pt;"> <strong>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</strong></p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec</p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski</p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Sekretariat</strong></p> <p align="center"> ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin</p> <p align="center"> tel.: 81 74-24-214</p> <p align="center"> faks: 81 74-24-386</p> <p align="center"> e-mail: <a href="mailto:wbzk@lublin.uw.gov.pl">wbzk@lublin.uw.gov.pl</a></p> <p align="center"> pok. 1015</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II</p> <ul> <li> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III</li> <li> Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV</li> <li> stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V</li> <li> zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-17.85pt;"> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p style="margin-left:-17.85pt;"> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.</p> <p style="margin-left:-17.85pt;"> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p style="margin-left:-17.85pt;"> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel.: 81 74-24-214
faks: 81 74-24-386
e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział spraw obronnych - ZK-I
 • oddział obrony cywilnej i logistyki - ZK-II
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału - ZK-V.

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec

zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski

zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka

 

 

Sekretariat

ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin

tel.: 81 74-24-214

faks: 81 74-24-386

e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl

pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

·         oddział spraw obronnych – ZK-I

·         oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
 • zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

·        ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

·        ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

·         rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,

·        ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

·        ustawy o ochronie informacji niejawnych.

2017-01-11 13:59:21  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:-18.0pt;"> <strong>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</strong></p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec</p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski</p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Sekretariat</strong></p> <p align="center"> ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin</p> <p align="center"> tel.: 81 74-24-214</p> <p align="center"> faks: 81 74-24-386</p> <p align="center"> e-mail: <a href="mailto:wbzk@lublin.uw.gov.pl">wbzk@lublin.uw.gov.pl</a></p> <p align="center"> pok. 1015</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-18.0pt;"> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II</p> <ul> <li> Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III</li> <li> Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV</li> <li> stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V</li> <li> zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:-17.85pt;"> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p style="margin-left:-17.85pt;"> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.</p> <p style="margin-left:-17.85pt;"> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p style="margin-left:-17.85pt;"> Wydział wykonuje zadania wynikające z:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy o zarządzaniu kryzysowym,</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</strong></span><br /> <br /> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec

zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski

zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka

 

 

Sekretariat

ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin

tel.: 81 74-24-214

faks: 81 74-24-386

e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl

pok. 1015

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

·         oddział spraw obronnych – ZK-I

·         oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
 • zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

·        ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

·        ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

·         rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,

·        ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

·        ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:
•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju,        szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

2017-01-11 14:00:36  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</strong></span><br /> <br /> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</strong></span><br /> <br /> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, &nbsp;&nbsp; szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:
•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju,        szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:
•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju,    szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

10  2017-01-11 14:01:12  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</strong></span><br /> <br /> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, &nbsp;&nbsp; szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</strong></span><br /> <br /> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:
•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju,    szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:
•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

11  2017-01-11 14:02:35  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</strong></span><br /> <br /> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong><br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> ' na '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:
•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

12  2017-01-12 10:17:47  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> ' na '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia zadania realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

13  2017-01-20 07:37:18  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> ' na '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału: Waldemar Wieprzowski
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

14  2017-10-20 09:12:30  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zesp&oacute;ł ds. ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> ' na '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oddział ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    zespół ds. ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    oddział ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

15  2017-10-20 09:19:37  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2019-05-21 10:54:02  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oddział ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> ' na '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka</p> <p> zastępca dyrektora Wydziału: Grzegorz Lipa<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oddział ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    oddział ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka

zastępca dyrektora Wydziału: Grzegorz Lipa
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    oddział ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

17  2019-05-21 10:54:57  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka</p> <p> zastępca dyrektora Wydziału: Grzegorz Lipa<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oddział ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> ' na '<p> dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec<br /> zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka</p> <p> zastępca dyrektora Wydziału: Grzegorz Lipa<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekretariat<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel.: 81 74-24-214<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; faks: 81 74-24-386<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pok. 1015<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział spraw obronnych &ndash; ZK-I<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;oddział obrony cywilnej i logistyki &ndash; ZK-II<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego &ndash; ZK-III<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Centrum Powiadamiania Ratunkowego &ndash; ZK-IV<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;stanowisko ds. obsługi Wydziału &ndash; ZK-V<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oddział ochrony informacji niejawnych &ndash; ZK-VI</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> <br /> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych<br /> z funkcjonowaniem system&oacute;w: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojew&oacute;dzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.<br /> Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kt&oacute;ry odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepis&oacute;w o ochronie informacji niejawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydział wykonuje zadania wynikające z:</strong></p> <p> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o zarządzaniu kryzysowym,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef&oacute;w obrony cywilnej wojew&oacute;dztwa, powiat&oacute;w i gmin,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustawy o ochronie informacji niejawnych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka

zastępca dyrektora Wydziału: Grzegorz Lipa
 

                    Sekretariat
                    ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    oddział ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

dyrektor Wydziału: Andrzej Odyniec
zastępca dyrektora Wydziału - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych: Iwona Chlebicka

zastępca dyrektora Wydziału: Grzegorz Lipa
 

 

                    Sekretariat
                    ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
                    tel.: 81 74-24-214
                    faks: 81 74-24-386
                    e-mail: wbzk@lublin.uw.gov.pl
                           pok. 1015
 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:


•    oddział spraw obronnych – ZK-I
•    oddział obrony cywilnej i logistyki – ZK-II
•    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – ZK-III
•    Centrum Powiadamiania Ratunkowego – ZK-IV
•    stanowisko ds. obsługi Wydziału – ZK-V
•    oddział ochrony informacji niejawnych – ZK-VI


 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:


•    ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
•    ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
•    ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
•    ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się