Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-01-26 13:00:47  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 36810 o nazwie 'Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste36810
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteBiuro Informatyki i Obsługi Urzędu
category_idpuste10030
language_idpuste1
shortpusteBIiOU_dane teleadresowe
fullpuste

dyrektor Biura: Wojciech Wołoch
zastępca dyrektora Biura: Piotr Stefaniak

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

publishfrompuste2016-01-26 00:00:00
_activepuste1
slugpustebiuro-informatyki-i-obslugi-urzedu
2016-02-01 08:24:23  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: Wojciech Wołoch<br /> zastępca dyrektora Biura: Piotr Stefaniak</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.</p> ' na '<p> dyrektor Biura: Wojciech Wołoch<br /> zastępca dyrektora Biura: wakat</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Wojciech Wołoch
zastępca dyrektora Biura: Piotr Stefaniak

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

dyrektor Biura: Wojciech Wołoch
zastępca dyrektora Biura: wakat

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

2016-02-05 10:33:06  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: Wojciech Wołoch<br /> zastępca dyrektora Biura: wakat</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.</p> ' na '<p> dyrektor Biura: Wojciech Wołoch<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Wojciech Wołoch
zastępca dyrektora Biura: wakat

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

dyrektor Biura: Wojciech Wołoch
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

2016-02-23 07:43:36  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: Wojciech Wołoch<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.</p> ' na '<p> dyrektor Biura: wakat<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Wojciech Wołoch
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

dyrektor Biura: wakat
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

2016-02-23 08:34:34  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: wakat<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.</p> ' na '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: wakat
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

2016-04-01 10:52:44  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.</p> ' na '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. ochrony danych OU-X</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> 8. zadania związane z ochroną danych osobowych w Urzędzie oraz ochroną bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. ochrony danych OU-X
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

8. zadania związane z ochroną danych osobowych w Urzędzie oraz ochroną bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

2017-02-22 14:06:08  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. ochrony danych OU-X</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy &bdquo;Obywatel&rdquo;, w tym obsługa infolinii,</p> <p> 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,</p> <p> 7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> 8. zadania związane z ochroną danych osobowych w Urzędzie oraz ochroną bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.</p> ' na '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. ochrony danych OU-X
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

3. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

4. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

5. obsługa klienta, w tym: udzielanie informacji, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii,

6. obsługa kancelaryjna Urzędu,

7. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

8. zadania związane z ochroną danych osobowych w Urzędzie oraz ochroną bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

 

2017-03-20 11:17:14  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi klienta OU-IV</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi klienta OU-IV
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

 

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

 

2017-03-20 12:37:57  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> <li> stanowisko ds. zam&oacute;wień publicznych UO-XI</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

 

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z
 • stanowisko ds. zamówień publicznych UO-XI

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

 

10  2017-08-17 10:02:45  matatara matatara

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: Piotr Stefaniak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> <li> stanowisko ds. zam&oacute;wień publicznych UO-XI</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> <li> stanowisko ds. zam&oacute;wień publicznych UO-XI</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Piotr Stefaniak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z
 • stanowisko ds. zamówień publicznych UO-XI

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

 

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z
 • stanowisko ds. zamówień publicznych UO-XI

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

 

11  2018-05-17 09:53:19  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li> oddział logistyki OU-I</li> <li> oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II</li> <li> oddział obsługi Urzędu OU-V</li> <li> oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI</li> <li> oddział ds. sieci i system&oacute;w teleinformatycznych OU-VII</li> <li> stanowisko ds. ppoż OU-VIII</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z</li> <li> stanowisko ds. zam&oacute;wień publicznych UO-XI</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:</strong></p> <p> 1. planowanie zakup&oacute;w inwestycyjnych i wydatk&oacute;w na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,</p> <p> 2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składnik&oacute;w majątku ruchomego,</p> <p> 3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie um&oacute;w najmu,, rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w, zadania związane z remontami, konserwacją obiekt&oacute;w Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wok&oacute;ł obiekt&oacute;w administrowanych przez Urząd,</p> <p> 4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,</p> <p> 5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracownik&oacute;w,</p> <p> 6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych system&oacute;w eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział logistyki OU-I
 • oddział inwestycji i administrowania mieniem OU-II
 • oddział obsługi Urzędu OU-V
 • oddział ds. obsługi informatycznej OU-VI
 • oddział ds. sieci i systemów teleinformatycznych OU-VII
 • stanowisko ds. ppoż OU-VIII
 • stanowisko ds. obsługi Biura OU-IX
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Białej Podlaskiej OU-BP
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Chełmie OU-Ch
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w delegaturze w Zamościu OU-Z
 • stanowisko ds. zamówień publicznych UO-XI

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

1. planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja,

2. gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego,

3. administrowanie nieruchomościami SP będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu,, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów, zadania związane z remontami, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd,

4. zapewnienie potrzeb transportowych Urzędu,

5. zadania z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników,

6. planowanie i koordynacja spraw z zakresu informatyki, w tym: utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu,

 

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.
12  2018-05-17 09:54:06  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.
13  2018-05-17 09:55:44  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li style="text-align: justify;"> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li style="text-align: justify;"> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li style="text-align: justify;"> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li style="text-align: justify;"> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li style="text-align: justify;"> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li style="text-align: justify;"> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li style="text-align: justify;"> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li style="text-align: justify;"> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li style="text-align: justify;"> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li style="text-align: justify;"> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li style="text-align: justify;"> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li style="text-align: justify;"> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li style="text-align: justify;"> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.
14  2018-05-17 09:56:32  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li style="text-align: justify;"> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li style="text-align: justify;"> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li style="text-align: justify;"> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li style="text-align: justify;"> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li style="text-align: justify;"> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li style="text-align: justify;"> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li style="text-align: justify;"> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li style="text-align: justify;"> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li style="text-align: justify;"> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li style="text-align: justify;"> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li style="text-align: justify;"> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li style="text-align: justify;"> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li style="text-align: justify;"> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.
15  2019-01-14 12:30:38  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura:&nbsp;Bartłomiej Pietruszka<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Biura: wakat<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Bartłomiej Pietruszka
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.

dyrektor Biura: wakat
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.
16  2019-02-05 13:56:46  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: wakat<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Biura: Kinga Kasprzak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: wakat
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.

dyrektor Biura: Kinga Kasprzak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.
17  2019-04-11 10:17:09  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> dyrektor Biura: Kinga Kasprzak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> ' na '<p> dyrektor Biura: Kinga Kasprzak<br /> zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Sekretariat</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> tel.: 81-74-24-571<br /> faks: 81-74-24-573<br /> e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl<br /> pok. 60</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz kom&oacute;rek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)</li> <li> oddział inwestycji, obsługi technicznej i transportu (OU-II)</li> <li> oddział informatyki (OU-III)</li> <li> oddział zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)</li> <li> stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)</li> <li> stanowisko informatyka wojew&oacute;dzkiego (OU-VI)</li> <li> oddział organizacyjno-gospodarczy (OU-VII)</li> <li> stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OU-BP)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)</li> <li> oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:</p> <ul> <li> gospodarowanie składnikami majątkowymi;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;</li> <li> prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiekt&oacute;w i mienia Urzędu;</li> <li> administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie um&oacute;w najmu oraz ich zmian;</li> <li> rozliczanie koszt&oacute;w związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemc&oacute;w;</li> <li> gromadzenie i aktualizacja dokument&oacute;w regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiekt&oacute;w.</li> </ul> <p> 2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:</p> <ul> <li> opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakup&oacute;w inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;</li> <li> planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remont&oacute;w, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynk&oacute;w, lokali oraz urządzeń;</li> <li> realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wok&oacute;ł obiekt&oacute;w oraz na parkingach; a także nadz&oacute;r nad ochroną budynk&oacute;w Urzędu;</li> <li> realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;</li> <li> wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownik&oacute;w oraz prowadzenie szkoleń dla pracownik&oacute;w Urzędu;</li> <li> zapewnienie łączności przewodowej i telefonii kom&oacute;rkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.</li> </ul> <p> 3. W zakresie informatyki:</p> <ul> <li> opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;</li> <li> wsp&oacute;łudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projekt&oacute;w informatycznych we wsp&oacute;łpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <li> realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej &bdquo;informatyzacja&rdquo;;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;</li> <li> nadz&oacute;r nad realizacją ochrony informatycznych zasob&oacute;w danych;</li> <li> planowanie, koordynowanie i nadz&oacute;r nad realizacją zakup&oacute;w teleinformatycznych, w tym podpis&oacute;w elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawc&oacute;w zewnętrznych;</li> <li> bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;</li> <li> utrzymanie ciągłości pracy system&oacute;w teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;</li> <li> wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.</li> </ul> <p> 4. W zakresie zam&oacute;wień publicznych i zaopatrzenia:</p> <ul> <li> koordynowanie zadań dotyczących zam&oacute;wień publicznych realizowanych przez poszczeg&oacute;lne wydziały Urzędu;</li> <li> organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> koordynowanie zadań w ramach zam&oacute;wień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;</li> <li> realizacja bieżących zakup&oacute;w na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

dyrektor Biura: Kinga Kasprzak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OUBP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.

dyrektor Biura: Kinga Kasprzak
zastępca dyrektora Biura: Janusz Wysok

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-571
faks: 81-74-24-573
e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl
pok. 60

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Biurze:

 

 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem (OU-I)
 • oddział inwestycji, obsługi technicznej i transportu (OU-II)
 • oddział informatyki (OU-III)
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia (OU-IV)
 • stanowisko ds. obsługi Biura (OU-V)
 • stanowisko informatyka wojewódzkiego (OU-VI)
 • oddział organizacyjno-gospodarczy (OU-VII)
 • stanowisko ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej (OU-BP)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu (OU-Z)
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie (OU-Ch)

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Biuro:

 

1. W zakresie administrowania i gospodarowania mieniem:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażeniem Urzędu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Urzędu oraz ewidencji majątku użyczonego, a także będącego własnością innych jednostek;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów i mienia Urzędu;
 • administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym przygotowywanie umów najmu oraz ich zmian;
 • rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, w tym rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłat od najemców;
 • gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji obiektów.

2. W zakresie inwestycji i obsługi technicznej:

 • opracowywanie projektu budżetu Wojewody w częściach dotyczących planowanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu;
 • planowanie i realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń;
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu, wokół obiektów oraz na parkingach; a także nadzór nad ochroną budynków Urzędu;
 • realizacja zadań dotyczących rezerwacji i wynajmowanie sal konferencyjnych oraz obsługi narad i konferencji;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu;
 • zapewnienie łączności przewodowej i telefonii komórkowej w Urzędzie i delegaturach Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie.

3. W zakresie informatyki:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu;
 • współudział w opracowywaniu i realizowaniu krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi;
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej „informatyzacja”;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • nadzór nad realizacją ochrony informatycznych zasobów danych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zakupów teleinformatycznych, w tym podpisów elektronicznych, oraz nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • bieżąca obsługa informatyczna Urzędu, w tym zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie;
 • administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami, bazami danych;
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie;
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzędzie.

4. W zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia:

 • koordynowanie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu;
 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • koordynowanie zadań w ramach zamówień centralnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby Urzędu i kontrola ich realizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i zakupem literatury fachowej na potrzeby Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się