Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-02 10:14:31  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 37459 o nazwie 'Oświadczenie wicewojewody lubelskiego o stanie majątkowym - 16.12.15'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste37459
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteOświadczenie wicewojewody lubelskiego o stanie majątkowym - 16.12.15
category_idpuste10093
language_idpuste1
shortpusteoswiadczenie majtkowe
fullpuste

Oświadczenie wicewojewody lubelskiego o stanie majątkowym złożone przed objęciem stanowiska - 16 grudnia 2015 r.

publishfrompuste2016-02-02 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoswiadczenie-wicewojewody-lubelskiego-o-stanie-majatkowym-16-12-15
2016-02-02 10:16:14  mastaroch mastaroch

Pole short zmieniło wartość z 'oswiadczenie majtkowe' na 'Robert Gmitruczuk'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortoswiadczenie majtkoweRobert Gmitruczuk
2018-02-20 09:18:13  Małgorzata Torbicz

Zmieniono nazwę z 'Oświadczenie wicewojewody lubelskiego o stanie majątkowym - 16.12.15' na 'Oświadczenie wicewojewody lubelskiego o stanie majątkowym - 16.12.2015'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOświadczenie wicewojewody lubelskiego o stanie majątkowym - 16.12.15Oświadczenie wicewojewody lubelskiego o stanie majątkowym - 16.12.2015
2018-02-20 09:18:13  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 96561

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1341445
user_idpuste1924116
fobject_idpuste96561
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste37459
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się