Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-05 13:57:01  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 37797 o nazwie '"MALUCH"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste37797
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepuste"MALUCH"
category_idpuste10728
language_idpuste1
shortpusteResortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016
fullpuste

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016

publishfrompuste2016-02-05 00:00:00
_activepuste1
slugpustemaluch
2016-02-05 14:08:31  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-16 13:10:37  Jadwiga Krogulec

Zmieniono nazwę z '"MALUCH"' na 'Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016"MALUCH"'

Pole category_id zmieniło wartość z '10728' na '11056'

Pole tags wypełniono wartością 'program maluch,opieka nad dziećmi do lat 3,istytucje opieki nad dziećmi do lat 3,maluch,program opieki nad dziećmi do lat 3,program opieki,opieka'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
name"MALUCH"Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016"MALUCH"
category_id1072811056
tagspusteprogram maluch,opieka nad dziećmi do lat 3,istytucje opieki nad dziećmi do lat 3,maluch,program opieki nad dziećmi do lat 3,program opieki,opieka
2016-02-24 12:26:41  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-24 12:29:37  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-24 12:31:46  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-24 12:34:11  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-24 12:35:57  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-24 13:46:36  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2016-02-24 13:54:52  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2016-02-24 13:56:32  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2016-11-23 10:05:53  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '11056' na '17125'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1105617125
2016-11-23 10:05:53  Joanna Weinberger

Załączono plik 97404

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste688410
user_idpuste1700404
fobject_idpuste97404
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste37797
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-23 10:05:53  Joanna Weinberger

Załączono plik 97406

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste688411
user_idpuste1700404
fobject_idpuste97406
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste37797
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-23 10:05:53  Joanna Weinberger

Załączono plik 97407

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste688412
user_idpuste1700404
fobject_idpuste97407
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste37797
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-23 10:05:53  Joanna Weinberger

Załączono plik 97408

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste688413
user_idpuste1700404
fobject_idpuste97408
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste37797
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-23 10:05:53  Joanna Weinberger

Załączono plik 97409

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste688414
user_idpuste1700404
fobject_idpuste97409
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste37797
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-23 10:05:53  Joanna Weinberger

Załączono plik 97410

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste688415
user_idpuste1700404
fobject_idpuste97410
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste37797
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-23 10:05:53  Joanna Weinberger

Załączono plik 97411

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste688416
user_idpuste1700404
fobject_idpuste97411
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste37797
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-23 10:05:53  Joanna Weinberger

Załączono plik 97412

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste688417
user_idpuste1700404
fobject_idpuste97412
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste37797
_attachmentpuste1
_activepuste1
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się