Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-09 11:58:56  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 38030 o nazwie 'Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskim'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste38030
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteWykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskim
category_idpuste10894
language_idpuste1
shortpusteProwadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
fullpuste

Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264

publishfrompuste2016-02-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-zakladow-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-lubelskim
2016-08-17 09:03:24  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-02-21 13:06:27  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wykaz Zakład&oacute;w Pracy Chronionej w wojew&oacute;dztwie lubelskim - prowadzony na podstawie&nbsp;art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p&oacute;źn. zm.)&nbsp;- og&oacute;lnodostępny - ul.&nbsp;Spokojna 4, pok.&nbsp;9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264</p> ' na '<p> Wykaz Zakład&oacute;w Pracy Chronionej w wojew&oacute;dztwie lubelskim - prowadzony na podstawie&nbsp;art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046)&nbsp;- og&oacute;lnodostępny - ul.&nbsp;Spokojna 4, pok.&nbsp;9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264

Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264

2017-03-28 09:30:35  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-31 10:00:31  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wykaz Zakład&oacute;w Pracy Chronionej w wojew&oacute;dztwie lubelskim - prowadzony na podstawie&nbsp;art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046)&nbsp;- og&oacute;lnodostępny - ul.&nbsp;Spokojna 4, pok.&nbsp;9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264</p> ' na '<p> Wykaz Zakład&oacute;w Pracy Chronionej w wojew&oacute;dztwie lubelskim - prowadzony na podstawie&nbsp;art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">(tj.: Dz.U. 2016 poz. 2046, z p&oacute;źn. zm.</font></font>) - og&oacute;lnodostępny - ul.&nbsp;Spokojna 4, pok.&nbsp;9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264

Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz.U. 2016 poz. 2046, z późn. zm.) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264

2017-08-30 12:16:04  Małgorzata Torbicz

Zmieniono nazwę z 'Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskim' na 'Wykaz zakładów pracy chronionej w województwie lubelskim'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wykaz Zakład&oacute;w Pracy Chronionej w wojew&oacute;dztwie lubelskim - prowadzony na podstawie&nbsp;art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">(tj.: Dz.U. 2016 poz. 2046, z p&oacute;źn. zm.</font></font>) - og&oacute;lnodostępny - ul.&nbsp;Spokojna 4, pok.&nbsp;9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264</p> ' na '<p> Wykaz zakład&oacute;w pracy chronionej w wojew&oacute;dztwie lubelskim - prowadzony na podstawie&nbsp;art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">(tj.: Dz.U. 2016 poz. 2046, z p&oacute;źn. zm.</font></font>) - og&oacute;lnodostępny - ul.&nbsp;Spokojna 4, pok.&nbsp;9, tel. (81) 74-24-782, (81) 74-24-264 - <em>rejestr w załączniku.</em></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskimWykaz zakładów pracy chronionej w województwie lubelskim
full

Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz.U. 2016 poz. 2046, z późn. zm.) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (0-81) 74-24-782, (81) 74-24-264

Wykaz zakładów pracy chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz.U. 2016 poz. 2046, z późn. zm.) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (81) 74-24-782, (81) 74-24-264 - rejestr w załączniku.

2017-08-30 12:17:23  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'Prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych' na 'prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortProwadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychprowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2017-08-30 12:17:32  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-09-05 09:54:01  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2018-06-04 10:44:30  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2018-12-21 14:24:21  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wykaz zakład&oacute;w pracy chronionej w wojew&oacute;dztwie lubelskim - prowadzony na podstawie&nbsp;art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">(tj.: Dz.U. 2016 poz. 2046, z p&oacute;źn. zm.</font></font>) - og&oacute;lnodostępny - ul.&nbsp;Spokojna 4, pok.&nbsp;9, tel. (81) 74-24-782, (81) 74-24-264 - <em>rejestr w załączniku.</em></p> ' na '<p> Wykaz zakład&oacute;w pracy chronionej w wojew&oacute;dztwie lubelskim - prowadzony na podstawie&nbsp;art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych (tj.: Dz.U. 2018 poz. 511, z p&oacute;źn. zm.) - og&oacute;lnodostępny - ul.&nbsp;Spokojna 4, pok.&nbsp;9, tel. (81) 74-24-782, (81) 74-24-264 - <em>rejestr w załączniku.</em></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wykaz zakładów pracy chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz.U. 2016 poz. 2046, z późn. zm.) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (81) 74-24-782, (81) 74-24-264 - rejestr w załączniku.

Wykaz zakładów pracy chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz.U. 2018 poz. 511, z późn. zm.) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (81) 74-24-782, (81) 74-24-264 - rejestr w załączniku.

12  2019-07-09 15:46:57  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2020-02-11 08:45:45  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-11 08:45:46  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 714814

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2761668
user_idpuste1924116
fobject_idpuste714814
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38030
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się