Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-15 11:23:41  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 38429 o nazwie 'Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste38429
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteZezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
category_idpuste11011
language_idpuste1
shortpustebędącego małżonkiem obywatela polskiego
fullpuste

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego

publishfrompuste2016-02-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustezezwolenie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemca
2016-02-15 11:23:41  mastaroch mastaroch

Pole slug zmieniło wartość z 'zezwolenie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemca' na '38429_zezwolenie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemca'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzezwolenie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemca38429_zezwolenie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemca
2018-02-22 12:50:35  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-22 12:50:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 99553

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1345039
user_idpuste1924116
fobject_idpuste99553
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38429
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-22 12:50:35  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 347390

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1345040
user_idpuste1924116
fobject_idpuste347390
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38429
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się