Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-25 10:15:54  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-02 11:09:09  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-01-23 12:38:08  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-01-15 08:14:16  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-01-02 09:40:39  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-17 10:00:04  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 337357

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2027926
user_idpuste2500277
fobject_idpuste337357
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38692
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 341017

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2027927
user_idpuste2500277
fobject_idpuste341017
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38692
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-17 09:39:05  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 38692 o nazwie 'Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste38692
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteZezwolenie na pracę dla cudzoziemca
category_idpuste11074
language_idpuste1
shortpustedot. wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
fullpuste

Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

publishfrompuste2016-02-17 00:00:00
_activepuste1
slugpustezezwolenie-na-prace-dla-cudzoziemca
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 385650

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2027928
user_idpuste2500277
fobject_idpuste385650
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38692
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 100619

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2027920
user_idpuste2500277
fobject_idpuste100619
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38692
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 100621

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2027921
user_idpuste2500277
fobject_idpuste100621
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38692
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 100625

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2027922
user_idpuste2500277
fobject_idpuste100625
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38692
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 100626

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2027923
user_idpuste2500277
fobject_idpuste100626
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38692
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 100628

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2027924
user_idpuste2500277
fobject_idpuste100628
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38692
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-14 13:51:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 328944

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2027925
user_idpuste2500277
fobject_idpuste328944
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38692
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się