Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-17 13:50:14  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 38761 o nazwie 'Pozwolenie na budowę'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste38761
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepustePozwolenie na budowę
category_idpuste10579
language_idpuste1
shortpusteWojewoda wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę dla obiektów i robót budowlanych
fullpuste

Informacja dot. wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla obiektów i robót budowlanych

publishfrompuste2016-02-17 00:00:00
_activepuste1
slugpustepozwolenie-na-budowe
2016-02-17 13:53:46  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-12-13 13:59:20  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-12-21 15:11:44  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-17 11:51:40  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-24 14:59:33  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-24 14:59:33  Joanna Weinberger

Załączono plik 197284

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste856365
user_idpuste1700404
fobject_idpuste197284
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-24 14:59:33  Joanna Weinberger

Załączono plik 197285

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste856366
user_idpuste1700404
fobject_idpuste197285
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-24 14:59:33  Joanna Weinberger

Załączono plik 197286

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste856367
user_idpuste1700404
fobject_idpuste197286
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-24 14:59:33  Joanna Weinberger

Załączono plik 197287

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste856368
user_idpuste1700404
fobject_idpuste197287
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-24 14:59:33  Joanna Weinberger

Załączono plik 197288

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste856369
user_idpuste1700404
fobject_idpuste197288
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-24 14:59:33  Joanna Weinberger

Załączono plik 197289

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste856370
user_idpuste1700404
fobject_idpuste197289
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-24 14:59:33  Joanna Weinberger

Załączono plik 228041

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste856371
user_idpuste1700404
fobject_idpuste228041
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38761
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się