Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-17 14:12:07  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 38765 o nazwie 'Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste38765
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
category_idpuste10579
language_idpuste1
shortpusteWojewoda wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
fullpuste

Wojewoda wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na terenach zamkniętych

publishfrompuste2016-02-17 00:00:00
_activepuste1
slugpustedecyzja-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego
2016-02-17 14:13:39  mastaroch mastaroch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-17 14:13:39  mastaroch mastaroch

Załączono plik 100870

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste416593
user_idpuste81792
fobject_idpuste100870
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38765
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-17 14:13:39  mastaroch mastaroch

Załączono plik 100872

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste416594
user_idpuste81792
fobject_idpuste100872
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste38765
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się