Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-25 09:47:57  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 39238 o nazwie 'Rejestr Zbiorów Danych Osobowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste39238
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteRejestr Zbiorów Danych Osobowych
category_idpuste11269
language_idpuste1
shortpusteRejestr Zbiorów Danych Osobowych
fullpuste

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

 

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

publishfrompuste2016-02-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusterejestr-zbiorow-danych-osobowych
2016-02-25 09:47:57  mastaroch mastaroch

Pole slug zmieniło wartość z 'rejestr-zbiorow-danych-osobowych' na '39238_rejestr-zbiorow-danych-osobowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugrejestr-zbiorow-danych-osobowych39238_rejestr-zbiorow-danych-osobowych
2016-09-21 10:08:42  matatara matatara

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z p&oacute;źn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.odo.lublin.uw.gov.pl/">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wytkonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a iach zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.odo.lublin.uw.gov.pl/">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

 

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wytkonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a iach zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

2016-09-21 10:09:52  matatara matatara

Zmieniono nazwę z 'Rejestr Zbiorów Danych Osobowych' na 'Ochrona Danych Osobowych'

Pole short zmieniło wartość z 'Rejestr Zbiorów Danych Osobowych' na 'Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRejestr Zbiorów Danych OsobowychOchrona Danych Osobowych
shortRejestr Zbiorów Danych OsobowychLubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
2016-09-21 10:10:44  matatara matatara

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wytkonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a iach zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.odo.lublin.uw.gov.pl/">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wytkonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a iach zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.odo.lublin.uw.gov.pl/">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wytkonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a iach zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wytkonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a iach zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

2016-11-25 09:04:05  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wytkonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a iach zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.odo.lublin.uw.gov.pl/">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.odo.lublin.uw.gov.pl/">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wytkonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a iach zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

2016-11-25 09:13:52  Joanna Weinberger

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.odo.lublin.uw.gov.pl/">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.odo.lublin.uw.gov.pl/">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

2018-05-08 14:50:20  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.odo.lublin.uw.gov.pl/">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://odo.lublin.uw.gov.pl//">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

2018-05-24 11:59:13  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>Rejestr zbior&oacute;w danych osobowych prowadzony jest na podstawie:</em></p> <p style="text-align: justify;"> art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)&nbsp; oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbior&oacute;w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://odo.lublin.uw.gov.pl//">Rejestr Zbior&oacute;w Danych Osobowych</a></p> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

10  2018-05-24 15:11:45  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):' na 'Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)'

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.</p> </div> </div> </div> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego &ndash; administratora danych osobowych klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,<br /> 20-914 Lublin.</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w&nbsp;Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp; listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp; telefonicznie: 81 74 24&nbsp;111</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp; oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepis&oacute;w prawa RP i UE.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z og&oacute;lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na postawie przepis&oacute;w prawa oraz podmioty, kt&oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla kt&oacute;rego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 7. Osobom, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 8. Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, mają r&oacute;wnież prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortLubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
full

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego - Administratora Danych Osobowych Klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego.

 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego – administratora danych osobowych klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

·   listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

·   telefonicznie: 81 74 24 111

·   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepisów prawa RP i UE.

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na postawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

11  2018-05-24 15:15:07  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego &ndash; administratora danych osobowych klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,<br /> 20-914 Lublin.</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w&nbsp;Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp; listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp; telefonicznie: 81 74 24&nbsp;111</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp; oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepis&oacute;w prawa RP i UE.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z og&oacute;lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na postawie przepis&oacute;w prawa oraz podmioty, kt&oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla kt&oacute;rego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 7. Osobom, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 8. Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, mają r&oacute;wnież prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="margin-left:21.25pt;"> 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.</p> </div> </div> </div> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego &ndash; administratora danych osobowych klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,<br /> 20-914 Lublin.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w&nbsp;Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; telefonicznie: 81 74 24&nbsp;111</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepis&oacute;w prawa RP i UE.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z og&oacute;lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na postawie przepis&oacute;w prawa oraz podmioty, kt&oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla kt&oacute;rego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 7. Osobom, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 8. Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, mają r&oacute;wnież prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego – administratora danych osobowych klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

·   listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

·   telefonicznie: 81 74 24 111

·   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepisów prawa RP i UE.

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na postawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego – administratora danych osobowych klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin.

 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

 

·   listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

·   telefonicznie: 81 74 24 111

·   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepisów prawa RP i UE.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na postawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

 

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

12  2018-05-25 08:22:00  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego &ndash; administratora danych osobowych klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,<br /> 20-914 Lublin.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w&nbsp;Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; telefonicznie: 81 74 24&nbsp;111</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepis&oacute;w prawa RP i UE.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z og&oacute;lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na postawie przepis&oacute;w prawa oraz podmioty, kt&oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla kt&oacute;rego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 7. Osobom, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 8. Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, mają r&oacute;wnież prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.</p> </div> </div> </div> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego &ndash; administratora danych osobowych klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,<br /> 20-914 Lublin.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w&nbsp;Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; telefonicznie: 81 74 24&nbsp;111</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepis&oacute;w prawa RP i UE.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z og&oacute;lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz podmioty, kt&oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla kt&oacute;rego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 7. Osobom, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 8. Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, mają r&oacute;wnież prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego – administratora danych osobowych klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin.

 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

 

·   listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

·   telefonicznie: 81 74 24 111

·   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepisów prawa RP i UE.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na postawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

 

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego – administratora danych osobowych klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin.

 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

 

·   listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

·   telefonicznie: 81 74 24 111

·   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepisów prawa RP i UE.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

 

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

13  2018-06-13 15:46:46  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego &ndash; administratora danych osobowych klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,<br /> 20-914 Lublin.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w&nbsp;Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; telefonicznie: 81 74 24&nbsp;111</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepis&oacute;w prawa RP i UE.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z og&oacute;lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz podmioty, kt&oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla kt&oacute;rego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 7. Osobom, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 8. Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, mają r&oacute;wnież prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.</p> </div> </div> </div> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego &ndash; administratora danych osobowych klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,<br /> 20-914 Lublin.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w&nbsp;Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; telefonicznie: 81 74 24&nbsp;111</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepis&oacute;w prawa RP i UE.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z og&oacute;lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz podmioty, kt&oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla kt&oacute;rego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 7. Osobom, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 8. Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, mają r&oacute;wnież prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego – administratora danych osobowych klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin.

 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

 

·   listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

·   telefonicznie: 81 74 24 111

·   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepisów prawa RP i UE.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

 

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego – administratora danych osobowych klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin.

 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

 

·   listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

·   telefonicznie: 81 74 24 111

·   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepisów prawa RP i UE.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

 

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

14  2018-06-20 10:26:44  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego &ndash; administratora danych osobowych klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,<br /> 20-914 Lublin.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w&nbsp;Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; telefonicznie: 81 74 24&nbsp;111</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepis&oacute;w prawa RP i UE.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z og&oacute;lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz podmioty, kt&oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla kt&oacute;rego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 7. Osobom, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 8. Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, mają r&oacute;wnież prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.</p> </div> </div> </div> ' na '<div class="region region-header-right"> <div class="block block-block" id="block-block-2"> <div class="content"> <p style="text-align: justify;"> Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego &ndash; administratora danych osobowych klient&oacute;w Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojew&oacute;dzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,<br /> 20-914 Lublin.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w&nbsp;Lublinie mogą kontaktować się z Panią Małgorzatą Koszewską - inspektorem ochrony danych:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; telefonicznie: 81 74 24&nbsp;111</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp; oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepis&oacute;w prawa RP i UE.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z og&oacute;lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz podmioty, kt&oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla kt&oacute;rego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 7. Osobom, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 8. Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane, mają r&oacute;wnież prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego – administratora danych osobowych klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin.

 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

 

·   listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

·   telefonicznie: 81 74 24 111

·   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepisów prawa RP i UE.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

 

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Lubelski Urząd Wojewódzki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

 

1. Siedzibą Wojewody Lubelskiego – administratora danych osobowych klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin.

 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych klienci Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie mogą kontaktować się z Panią Małgorzatą Koszewską - inspektorem ochrony danych:

 

·   listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

·   telefonicznie: 81 74 24 111

·   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Wojewody Lubelskiego na podstawie przepisów prawa RP i UE.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

 

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.

 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

15  2018-08-20 13:34:34  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2018-08-20 14:22:59  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z '39238_rejestr-zbiorow-danych-osobowych' na '39238_klauzula-informacyjna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slug39238_rejestr-zbiorow-danych-osobowych39238_klauzula-informacyjna
17  2018-08-20 14:25:26  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2018-11-08 16:42:03  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2018-11-15 10:15:58  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2018-11-15 10:21:34  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się