Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-18 09:22:28  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 42285 o nazwie 'Informacja dla samorządów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste42285
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteInformacja dla samorządów
category_idpuste11905
language_idpuste1
shortpuste(gmin, miast) dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
fullpuste

W związku z wejściem w życie w dniu 29 lutego 2012 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2012 r. poz. 231) informujemy, że w wymienionym rozporządzeniu zostały wprowadzone m. in. zmiany terminów składania przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta):  

 1. wniosku do właściwego miejscowo wojewody o przekazanie gminie dotacji;

 

1)   do dnia 18 marca danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku, 2)   do dnia 18 września danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku,

 

 1. sprawozdań rzeczowo-finansowych i okresowych rozliczeń dotacji z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

 

1)   okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie: a)   od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do dnia 31 maja danego roku, b)   od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

2)   rocznego rozliczenia dotacji oraz rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku – w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

           Podkreślamy obowiązek przestrzegania terminów przekazywania wymienionej dokumentacji, wynikający z przepisów. Roczne rozliczenie i roczne sprawozdanie można przekazywać przy okazji wysyłania rozliczenia i sprawozdania z II terminu płatniczego.  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.)

 

Załączniki;

 1. wzór wniosku o przekazanie gminie dotacji, (pozostałe załączniki 2-5 są kolejnymi arkuszami tego pliku)
 2. wzór okresowego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 3. wzór okresowego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 4. wzór rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 5. wzór rocznego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
publishfrompuste2016-03-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-dla-samorzadow
2016-03-21 14:48:30  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> W związku z wejściem w życie w dniu 29 lutego 2012 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w&nbsp;sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do&nbsp;produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.&nbsp;U. z 2012 r. poz. 231) informujemy, że&nbsp;w&nbsp;wymienionym rozporządzeniu zostały wprowadzone m. in. zmiany termin&oacute;w składania przez w&oacute;jta, burmistrza (prezydenta miasta): &nbsp;</p> <ol start="1" style="margin-top:0cm" type="1"> <li style="text-align: justify;"> <b>wniosku</b> do właściwego miejscowo wojewody o przekazanie gminie dotacji;</li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1)&nbsp;&nbsp; <b><u>do dnia 18 marca danego roku</u></b> &ndash; w przypadku wniosk&oacute;w o zwrot podatku złożonych przez producent&oacute;w rolnych w okresie od dnia 1 lutego do&nbsp;ostatniego dnia lutego danego roku, 2)&nbsp;&nbsp; <b><u>do dnia 18 września danego roku</u></b> &ndash; w przypadku wniosk&oacute;w o zwrot podatku złożonych przez producent&oacute;w rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31&nbsp;sierpnia danego roku,</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ol start="2" style="margin-top:0cm" type="1"> <li style="text-align: justify;"> <b>sprawozdań rzeczowo-finansowych i okresowych rozliczeń dotacji </b>z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;</li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <b>1)&nbsp;&nbsp; </b><b>okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe </b>z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie<b>:</b> <b>a)&nbsp;&nbsp; </b><b>od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku &ndash; w terminie do&nbsp;dnia <u>31 maja danego roku</u>,</b> <b>b)&nbsp;&nbsp; </b><b>od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku &ndash; w&nbsp;terminie <u>do dnia 30 listopada danego roku</u>;</b></p> <p style="text-align: justify;"> <b>2)&nbsp;&nbsp; </b><b>rocznego rozliczenia dotacji oraz rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego </b>z realizacji wypłat zwrotu podatku<b> &ndash; w terminie <u>do dnia 31&nbsp;grudnia danego roku</u>.</b></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <b>&nbsp;</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podkreślamy <b>obowiązek przestrzegania termin&oacute;w</b> przekazywania wymienionej dokumentacji, wynikający z przepis&oacute;w. Roczne rozliczenie i roczne sprawozdanie można przekazywać przy okazji wysyłania rozliczenia i sprawozdania z II terminu płatniczego. &nbsp;<br /> <u>Podstawa prawna</u>: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <u>Załączniki</u>;</p> <ol start="1" style="margin-top:0cm" type="1"> <li style="text-align: justify;"> <a href="http://bip.lublin.uw.gov.pl/plikidosc/sir/akcyza-wzory%20dokumentow.xls">wz&oacute;r wniosku o przekazanie gminie dotacji</a>, (pozostałe załączniki 2-5 są kolejnymi arkuszami tego pliku)</li> <li style="text-align: justify;"> wz&oacute;r okresowego sprawozdania rzeczowo &ndash; finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,</li> <li style="text-align: justify;"> wz&oacute;r okresowego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,</li> <li style="text-align: justify;"> wz&oacute;r rocznego sprawozdania rzeczowo &ndash; finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,</li> <li style="text-align: justify;"> wz&oacute;r rocznego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.</li> </ol> ' na '<p style="text-align: justify;"> Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1339 &ndash; j.t. ) ustalone zostały następujące terminy składania wniosk&oacute;w o dotację, sprawozdań i rozliczeń:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ol start="1" style="margin-top:0cm" type="1"> <li style="text-align: justify;"> <b>wniosku</b> do właściwego miejscowo wojewody o przekazanie gminie dotacji;</li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1)&nbsp;&nbsp; <b><u>do dnia 18 marca danego roku</u></b> &ndash; w przypadku wniosk&oacute;w o zwrot podatku złożonych przez producent&oacute;w rolnych w okresie od dnia 1 lutego do&nbsp;ostatniego dnia lutego danego roku, 2)&nbsp;&nbsp; <b><u>do dnia 18 września danego roku</u></b> &ndash; w przypadku wniosk&oacute;w o zwrot podatku złożonych przez producent&oacute;w rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31&nbsp;sierpnia danego roku,</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ol start="2" style="margin-top:0cm" type="1"> <li style="text-align: justify;"> <b>sprawozdań rzeczowo-finansowych i okresowych rozliczeń dotacji </b>z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;</li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <b>1)&nbsp;&nbsp; </b><b>okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe </b>z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie<b>:</b> <b>a)&nbsp;&nbsp; </b><b>od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku &ndash; w terminie do&nbsp;dnia <u>31 maja danego roku</u>,</b> <b>b)&nbsp;&nbsp; </b><b>od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku &ndash; w&nbsp;terminie <u>do dnia 30 listopada danego roku</u>;</b></p> <p style="text-align: justify;"> <b>2)&nbsp;&nbsp; </b><b>rocznego rozliczenia dotacji oraz rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego </b>z realizacji wypłat zwrotu podatku<b> &ndash; w terminie <u>do dnia 31&nbsp;grudnia danego roku</u>.</b></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <b>&nbsp;</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podkreślamy <b>obowiązek przestrzegania termin&oacute;w</b> przekazywania wymienionej dokumentacji, wynikający z przepis&oacute;w. Roczne rozliczenie i roczne sprawozdanie można przekazywać przy okazji wysyłania rozliczenia i sprawozdania z II terminu płatniczego. &nbsp;<br /> <u>Podstawa prawna</u>: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <u>Załączniki</u>;</p> <ol start="1" style="margin-top:0cm" type="1"> <li style="text-align: justify;"> <a href="http://bip.lublin.uw.gov.pl/plikidosc/sir/akcyza-wzory%20dokumentow.xls">wz&oacute;r wniosku o przekazanie gminie dotacji</a>, (pozostałe załączniki 2-5 są kolejnymi arkuszami tego pliku)</li> <li style="text-align: justify;"> wz&oacute;r okresowego sprawozdania rzeczowo &ndash; finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,</li> <li style="text-align: justify;"> wz&oacute;r okresowego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,</li> <li style="text-align: justify;"> wz&oacute;r rocznego sprawozdania rzeczowo &ndash; finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,</li> <li style="text-align: justify;"> wz&oacute;r rocznego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W związku z wejściem w życie w dniu 29 lutego 2012 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2012 r. poz. 231) informujemy, że w wymienionym rozporządzeniu zostały wprowadzone m. in. zmiany terminów składania przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta):  

 1. wniosku do właściwego miejscowo wojewody o przekazanie gminie dotacji;

 

1)   do dnia 18 marca danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku, 2)   do dnia 18 września danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku,

 

 1. sprawozdań rzeczowo-finansowych i okresowych rozliczeń dotacji z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

 

1)   okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie: a)   od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do dnia 31 maja danego roku, b)   od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

2)   rocznego rozliczenia dotacji oraz rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku – w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

           Podkreślamy obowiązek przestrzegania terminów przekazywania wymienionej dokumentacji, wynikający z przepisów. Roczne rozliczenie i roczne sprawozdanie można przekazywać przy okazji wysyłania rozliczenia i sprawozdania z II terminu płatniczego.  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.)

 

Załączniki;

 1. wzór wniosku o przekazanie gminie dotacji, (pozostałe załączniki 2-5 są kolejnymi arkuszami tego pliku)
 2. wzór okresowego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 3. wzór okresowego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 4. wzór rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 5. wzór rocznego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1339 – j.t. ) ustalone zostały następujące terminy składania wniosków o dotację, sprawozdań i rozliczeń:

 

 1. wniosku do właściwego miejscowo wojewody o przekazanie gminie dotacji;

 

1)   do dnia 18 marca danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku, 2)   do dnia 18 września danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku,

 

 1. sprawozdań rzeczowo-finansowych i okresowych rozliczeń dotacji z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

 

1)   okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie: a)   od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do dnia 31 maja danego roku, b)   od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

2)   rocznego rozliczenia dotacji oraz rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku – w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

           Podkreślamy obowiązek przestrzegania terminów przekazywania wymienionej dokumentacji, wynikający z przepisów. Roczne rozliczenie i roczne sprawozdanie można przekazywać przy okazji wysyłania rozliczenia i sprawozdania z II terminu płatniczego.  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

 

Załączniki;

 1. wzór wniosku o przekazanie gminie dotacji, (pozostałe załączniki 2-5 są kolejnymi arkuszami tego pliku)
 2. wzór okresowego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 3. wzór okresowego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 4. wzór rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 5. wzór rocznego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się