Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-27 13:37:07  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 50693 o nazwie 'Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste50693
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteWystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli
category_idpuste10117
language_idpuste1
shortpusteWykonanie budżetu państwa w 2015 r., część 85/06 - województwo lubelskie
fullpuste

Tytuł kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2015 r., część 85/06 - województwo lubelskie

publishfrompuste2016-04-27 00:00:00
_activepuste1
slugpustewystapienie-pokontrolne-najwyzsza-izba-kontroli
2016-04-27 13:37:07  mastaroch mastaroch

Pole slug zmieniło wartość z 'wystapienie-pokontrolne-najwyzsza-izba-kontroli' na '50693_wystapienie-pokontrolne-najwyzsza-izba-kontroli'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugwystapienie-pokontrolne-najwyzsza-izba-kontroli50693_wystapienie-pokontrolne-najwyzsza-izba-kontroli
2016-04-27 13:37:07  mastaroch mastaroch

Załączono plik 128489

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste488047
user_idpuste81792
fobject_idpuste128489
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste50693
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-04-27 13:37:07  mastaroch mastaroch

Załączono plik 128490

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste488048
user_idpuste81792
fobject_idpuste128490
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste50693
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się