Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-05-12 09:56:54  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 52741 o nazwie 'Udostępnianie informacji publicznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste52741
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteUdostępnianie informacji publicznej
category_idpuste13377
language_idpuste1
shortpusteZasady udostępniania informacji publicznej
fullpuste

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

publishfrompuste2016-05-12 00:00:00
_activepuste1
slugpusteudostepnianie-informacji-publicznej
2016-05-12 09:58:14  mastaroch mastaroch

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).</p> <p> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.</p> <p> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:</p> <p> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> ' na '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).</p> <p> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:</p> <p> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

2017-03-06 12:53:09  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '13377' na '19555'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1337719555
2017-06-29 09:27:09  matatara matatara

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).</p> <p> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:</p> <p> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> ' na '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).</p> <p> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:</p> <p> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

2018-09-04 07:57:35  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-07 08:18:11  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-07 08:54:49  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-07 09:16:19  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-07 13:54:12  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).</p> <p> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:</p> <p> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> ' na '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).</p> <p> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:</p> <p> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

10  2018-09-27 09:41:13  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-02-07 10:03:55  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).</p> <p> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:</p> <p> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> ' na '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).</p> <p> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:</p> <p> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

12  2019-12-11 14:49:03  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).</p> <p> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:</p> <p> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).</p> <p style="text-align: justify;"> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 158</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> tel. 81-74-24-259, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.&nbsp; Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z tym że:</p> <p style="text-align: justify;"> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p style="text-align: justify;"> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 145

tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 158

tel. 81-74-24-259, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

13  2019-12-11 14:58:54  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2019-12-11 15:02:27  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).</p> <p style="text-align: justify;"> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 158</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> tel. 81-74-24-259, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.&nbsp; Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z tym że:</p> <p style="text-align: justify;"> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p style="text-align: justify;"> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Zasady&nbsp;udostępniania&nbsp;informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).</p> <p style="text-align: justify;"> Dnia&nbsp;1&nbsp;sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr&nbsp;391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Lublinie.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>I. Wymagane dokumenty:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Informacja publiczna, kt&oacute;ra nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na <a href="http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/133901/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-pdf.html">wniosek</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> Infomacja publiczna, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>II. Opłaty:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>III. Termin załatwienia sprawy:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie,&nbsp;wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach op&oacute;źnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>IV.</strong> <strong>Jednostka odpowiedzialna:</strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> Biuro Wojewody</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 158</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> tel. 81-74-24-259, faks 81-74-24-769</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>V. Tryb&nbsp;odwoławczy</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z tym że:</p> <p style="text-align: justify;"> - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,<br /> -&nbsp;skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</p> <p style="text-align: justify;"> Rzecznik prasowy wojewody&nbsp;prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 158

tel. 81-74-24-259, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

Dnia 1 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubelski wydał Zarządzenie nr 391 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

I. Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Infomacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

II. Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, wynikającym ze sposobu udostępnienia informacji lub konieczności jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Wojewody

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, p. 158

tel. 81-74-24-259, faks 81-74-24-769

e-mail: rzecznik@lublin.uw.gov.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rzecznik prasowy wojewody prowadzi rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

15  2019-12-14 11:29:31  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-14 11:29:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 133901

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2642029
user_idpuste1924116
fobject_idpuste133901
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste52741
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-12-14 11:29:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 682555

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2642030
user_idpuste1924116
fobject_idpuste682555
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste52741
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się