Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-05-31 14:03:12  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 54683 o nazwie 'Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO - Max'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste54683
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepustePrzedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO - Max
category_idpuste10123
language_idpuste1
shortpusteOrzechowski Andrzej
fullpuste

Protokół z przeprowadzonej kontroli doraźnej - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO - Max Orzechowski Andrzej

publishfrompuste2016-05-31 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzedsiebiorstwo-wielobranzowe-auto-max
2017-01-25 15:17:46  Joanna Weinberger

Pole short zmieniło wartość z 'Orzechowski Andrzej' na 'kontrola przeprowadzona w dniu 2 marca 2016 r. (IF-III.431.3.2016)'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Protok&oacute;ł z przeprowadzonej kontroli doraźnej - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO - Max Orzechowski Andrzej</p> ' na '<p> Kontrola przeprowadzona w dniu 2 marca 2016 r.</p> <p> <span style="font-size:1em;">Zakres kontroli :</span></p> <p> <span style="font-size:1em;">1) Spełnianie wymagań określonych w art, 39 g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.</span></p> <p> <span style="font-size:1em;">2) Zgodność prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkoleń.</span></p> <p> <span style="font-size:1em;">3.) Dokumentacja dotycząca prowadzonego szkolenia.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortOrzechowski Andrzejkontrola przeprowadzona w dniu 2 marca 2016 r. (IF-III.431.3.2016)
full

Protokół z przeprowadzonej kontroli doraźnej - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO - Max Orzechowski Andrzej

Kontrola przeprowadzona w dniu 2 marca 2016 r.

Zakres kontroli :

1) Spełnianie wymagań określonych w art, 39 g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2) Zgodność prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkoleń.

3.) Dokumentacja dotycząca prowadzonego szkolenia.

2017-01-25 15:17:46  Joanna Weinberger

Załączono plik 138915

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste786726
user_idpuste1700404
fobject_idpuste138915
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste54683
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się