Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-06-21 08:55:39  mastaroch mastaroch

Utworzono artykuł 56601 o nazwie 'Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste56601
user_idpuste81792
resource_idpuste924
namepusteObwieszczenie Wojewody Lubelskiego
category_idpuste10435
language_idpuste1
shortpusteo wydaniu decyzji o zezwoleniu na budowę linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów, Etap 12
fullpuste

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na budowę linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów, Etap 12: budowa stanowisk słupowych nr 122, 134, 137 oraz montaż przewodów pomiędzy słupami nr 114 - 157 położonych w gminie Stoczek Łukowski w powiecie Łukowskim, oraz w gminie Miastków Kościelny w powiecie garwolińskim

publishfrompuste2016-06-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2016-06-21 08:55:39  mastaroch mastaroch

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie-wojewody-lubelskiego' na '56601_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie-wojewody-lubelskiego56601_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2016-06-21 08:55:39  mastaroch mastaroch

Załączono plik 144813

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste533371
user_idpuste81792
fobject_idpuste144813
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste56601
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się