Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-09-29 13:07:30  matatara matatara

Utworzono artykuł 65218 o nazwie 'Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste65218
user_idpuste1262035
resource_idpuste924
namepusteObwieszczenie Wojewody Lubelskiego
category_idpuste10435
language_idpuste1
shortpustez dnia 27 września 2016 r. w sprawie wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie lubelskim
fullpuste

z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie lubelskim

publishfrompuste2016-09-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2016-09-29 13:07:30  matatara matatara

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie-wojewody-lubelskiego' na '65218_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie-wojewody-lubelskiego65218_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2016-09-29 13:07:30  matatara matatara

Załączono plik 174292

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste628709
user_idpuste1262035
fobject_idpuste174292
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste65218
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się