Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-11-14 15:17:50  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 69316 o nazwie 'Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste69316
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteOśrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym
category_idpuste10131
language_idpuste1
shortpustewystąpienie pokontrolne z dnia 22 września 2016 r.
fullpuste

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 września 2016 r. Kontrolą objęto prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowości pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.

publishfrompuste2016-11-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteosrodek-pomocy-spolecznej-w-kazimierzu-dolnym
2016-11-14 15:18:28  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '10131' na '10122'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1013110122
2017-01-24 14:11:26  Joanna Weinberger

Pole short zmieniło wartość z 'wystąpienie pokontrolne z dnia 22 września 2016 r.' na 'kontrola przeprowadzona w dniach 23 czerwca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. (FC-IX.431.22.6.2016)'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 września 2016 r. Kontrolą objęto prawidłowość wydatkowania środk&oacute;w z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej&nbsp; z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowości pobierania i odprowadzania dochod&oacute;w budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.</p> ' na '<p> Kontrola przeprowadzona w dniach 23 czerwca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. Kontrolą objęto prawidłowość wydatkowania środk&oacute;w z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej&nbsp; z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowości pobierania i odprowadzania dochod&oacute;w budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortwystąpienie pokontrolne z dnia 22 września 2016 r.kontrola przeprowadzona w dniach 23 czerwca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. (FC-IX.431.22.6.2016)
full

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 września 2016 r. Kontrolą objęto prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowości pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.

Kontrola przeprowadzona w dniach 23 czerwca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. Kontrolą objęto prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowości pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.

2017-01-24 14:11:26  Joanna Weinberger

Załączono plik 188197

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste777377
user_idpuste1700404
fobject_idpuste188197
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste69316
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się