Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-12-21 08:33:36  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 72843 o nazwie 'Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste72843
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteProgram "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017
category_idpuste17765
language_idpuste1
shortpusteProgram "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017
fullpuste

 

Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017.
publishfrompuste2016-12-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprogram-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-edycja-2017
2017-04-12 14:20:47  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-04-12 15:05:27  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-04-12 15:05:27  Joanna Weinberger

Załączono plik 199982

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste879233
user_idpuste1700404
fobject_idpuste199982
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste72843
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-04-12 15:05:27  Joanna Weinberger

Załączono plik 199983

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste879234
user_idpuste1700404
fobject_idpuste199983
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste72843
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-04-12 15:05:27  Joanna Weinberger

Załączono plik 234033

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste879235
user_idpuste1700404
fobject_idpuste234033
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste72843
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-04-12 15:05:27  Joanna Weinberger

Załączono plik 234034

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste879236
user_idpuste1700404
fobject_idpuste234034
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste72843
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-04-12 15:05:27  Joanna Weinberger

Załączono plik 234088

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste879237
user_idpuste1700404
fobject_idpuste234088
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste72843
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się