Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-01-02 10:07:31  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 73802 o nazwie ' Świadczenie pieniężne dla cudzoziemców ubiegających się o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73802
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepuste Świadczenie pieniężne dla cudzoziemców ubiegających się o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka
category_idpuste17904
language_idpuste1
shortpusteświadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka
fullpuste

Świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1990).

publishfrompuste2017-01-02 00:00:00
_activepuste1
slugpusteswiadczenie-pieniezne-dla-cudzoziemcow-ubiegajacych-sie-o-pobyt-staly-w-zwiazku-z-posiadaniem-karty-polaka
2017-01-03 10:01:15  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-03 12:33:54  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 10:49:36  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-25 09:24:02  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-25 10:26:44  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-25 10:26:44  Marta Panasiuk

Załączono plik 204421

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1489177
user_idpuste2500277
fobject_idpuste204421
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste73802
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-25 10:26:44  Marta Panasiuk

Załączono plik 385677

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1489178
user_idpuste2500277
fobject_idpuste385677
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste73802
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się