Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-01-09 13:18:42  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 74496 o nazwie 'Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste74496
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu
category_idpuste10127
language_idpuste1
shortpustekontrola kompleksowa przeprowadzona w okresie od 29.08.2016 r. do 9.09.2016 r. (PS-I.431.1.17.2016)
fullpuste

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w okresie od 29.08.2016 r. do 9.09.2016 r. Kontrola obejmowała ocenę realizacji przez Ośrodek zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

publishfrompuste2017-01-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustegminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-janowcu
2017-01-09 14:27:49  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 14:27:49  Joanna Weinberger

Załączono plik 204518

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743215
user_idpuste1700404
fobject_idpuste204518
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste74496
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:27:49  Joanna Weinberger

Załączono plik 204562

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743216
user_idpuste1700404
fobject_idpuste204562
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste74496
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się