Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-01-13 08:50:24  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 75283 o nazwie 'Centrum Medyczne LUXMED '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste75283
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteCentrum Medyczne LUXMED
category_idpuste10131
language_idpuste1
shortpustekontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Centrum Medycznym LUXMED w odniesieniu do komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Radziwiłowskiej 5 oraz Królewskiej 11 (ZD-I.9612.13.2016.BB)
fullpuste

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Centrum Medycznym LUXMED w odniesieniu do komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Radziwiłowskiej 5 oraz Królewskiej 11. Przedmiot i zakres kontroli obejmował ocenę wykonywania zaleceń pokontrolnych.

publishfrompuste2017-01-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustecentrum-medyczne-luxmed
2017-01-13 08:50:38  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '10131' na '10128'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1013110128
2017-01-13 08:50:38  Joanna Weinberger

Załączono plik 206093

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste752048
user_idpuste1700404
fobject_idpuste206093
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste75283
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-13 08:50:38  Joanna Weinberger

Załączono plik 206094

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste752049
user_idpuste1700404
fobject_idpuste206094
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste75283
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się