Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-06 10:19:32  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 77778 o nazwie 'Informacje dla samorządów/dokumenty do pobrania '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste77778
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteInformacje dla samorządów/dokumenty do pobrania
category_idpuste14709
language_idpuste1
shortpustew sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2017 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
fullpuste

W sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2017 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

publishfrompuste2017-02-06 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacje-dla-samorzadow-dokumenty-do-pobrania
2017-02-06 11:01:18  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-02-13 13:28:54  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-03 12:07:58  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-03 12:07:58  Joanna Weinberger

Załączono plik 221074

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste832668
user_idpuste1700404
fobject_idpuste221074
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste77778
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-03 12:07:58  Joanna Weinberger

Załączono plik 221075

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste832669
user_idpuste1700404
fobject_idpuste221075
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste77778
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-03 12:07:58  Joanna Weinberger

Załączono plik 221076

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste832670
user_idpuste1700404
fobject_idpuste221076
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste77778
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-03 12:07:58  Joanna Weinberger

Załączono plik 221077

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste832671
user_idpuste1700404
fobject_idpuste221077
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste77778
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się