Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-03-13 10:12:08  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 81899 o nazwie 'Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste81899
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteStarostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
category_idpuste19078
language_idpuste1
shortpustekontrola przeprowadzona w dniu 24 lutego 2017 r. (ŚR-II.431.8.2017)
fullpuste

Kontrola przeprowadzona w dniu 24 lutego 2017 r.

Zakres kontroli:
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania:
„Odbudowa drogi powiatowej nr 1064L od km 2+063 do km 2+260 i od km 2+500 do km 2+737 w miejscowości Jabłeczna, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r.”

publishfrompuste2017-03-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustestarostwo-powiatowe-w-bialej-podlaskiej
2017-03-13 10:12:08  Joanna Weinberger

Pole slug zmieniło wartość z 'starostwo-powiatowe-w-bialej-podlaskiej' na '81899_starostwo-powiatowe-w-bialej-podlaskiej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugstarostwo-powiatowe-w-bialej-podlaskiej81899_starostwo-powiatowe-w-bialej-podlaskiej
2017-03-13 10:12:09  Joanna Weinberger

Załączono plik 223758

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste840965
user_idpuste1700404
fobject_idpuste223758
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste81899
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się