Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-03-20 14:22:19  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 82745 o nazwie 'Informacja dla spółek wodnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste82745
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteInformacja dla spółek wodnych
category_idpuste11905
language_idpuste1
shortpustedla spółek wodnych w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa
fullpuste

Informacja dla spółek wodnych w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2017 roku wraz z załącznikami

publishfrompuste2017-03-20 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-dla-spolek-wodnych
2017-03-20 14:22:59  Joanna Weinberger

Pole short zmieniło wartość z 'dla spółek wodnych w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa ' na 'w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacja dla sp&oacute;łek wodnych w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla sp&oacute;łek wodnych i związk&oacute;w sp&oacute;łek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczeg&oacute;łowych w 2017 roku wraz z załącznikami</p> ' na '<p> W sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla sp&oacute;łek wodnych i związk&oacute;w sp&oacute;łek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczeg&oacute;łowych w 2017 roku wraz z załącznikami</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortdla spółek wodnych w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa
full

Informacja dla spółek wodnych w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2017 roku wraz z załącznikami

W sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2017 roku wraz z załącznikami

2017-03-20 14:40:11  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-23 12:42:56  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-23 12:44:34  Joanna Weinberger
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-23 12:44:34  Joanna Weinberger

Załączono plik 226060

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste853341
user_idpuste1700404
fobject_idpuste226060
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste82745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-23 12:44:34  Joanna Weinberger

Załączono plik 226061

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste853342
user_idpuste1700404
fobject_idpuste226061
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste82745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-23 12:44:34  Joanna Weinberger

Załączono plik 227287

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste853343
user_idpuste1700404
fobject_idpuste227287
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste82745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-23 12:44:34  Joanna Weinberger

Załączono plik 227311

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste853344
user_idpuste1700404
fobject_idpuste227311
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste82745
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się