Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-03-29 10:38:17  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 83695 o nazwie 'PROCEDURA REKRUTACJI I NABORU PRACOWNIKÓW DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W LUBELSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W LUBLINIE'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste83695
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepustePROCEDURA REKRUTACJI I NABORU PRACOWNIKÓW DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W LUBELSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W LUBLINIE
category_idpuste10131
language_idpuste1
shortpusteProcedura rekrutacji w załączniku
fullpuste

Procedura rekrutacji w załączniku.

publishfrompuste2017-03-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprocedura-rekrutacji-i-naboru-pracownikow-do-korpusu-sluzby-cywilnej-w-lubelskim-urzedzie-wojewodzkim-w-lublinie
2017-03-29 10:38:49  Joanna Weinberger

Pole short zmieniło wartość z 'Procedura rekrutacji w załączniku' na 'Procedura rekrutacji i naboru w załączniku'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Procedura rekrutacji w załączniku.</p> ' na '<p> Procedura rekrutacji i naboru w załączniku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortProcedura rekrutacji w załącznikuProcedura rekrutacji i naboru w załączniku
full

Procedura rekrutacji w załączniku.

Procedura rekrutacji i naboru w załączniku.

2017-03-29 10:51:13  Joanna Weinberger

Pole category_id zmieniło wartość z '10131' na '20039'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1013120039
2017-04-19 11:26:16  Joanna Weinberger

Zmieniono nazwę z 'PROCEDURA REKRUTACJI I NABORU PRACOWNIKÓW DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W LUBELSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W LUBLINIE' na 'Procedura rekrutacji i naboru'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePROCEDURA REKRUTACJI I NABORU PRACOWNIKÓW DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W LUBELSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W LUBLINIEProcedura rekrutacji i naboru
2017-04-19 11:26:16  Joanna Weinberger

Załączono plik 229112

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste883639
user_idpuste1700404
fobject_idpuste229112
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste83695
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się