Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-04-05 13:02:09  Joanna Weinberger

Utworzono artykuł 84520 o nazwie 'Społeczna Straż Rybacka w Janowie Lubelskim'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste84520
user_idpuste1700404
resource_idpuste924
namepusteSpołeczna Straż Rybacka w Janowie Lubelskim
category_idpuste19078
language_idpuste1
shortpustekontrola przeprowadzona w dniu 14 lutego 2017 r. (1/2017)
fullpuste

Kontrola przeprowadzona w dniu 14 lutego 2017 r.

Zakres kontroli:

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania SSR,

2. Ewidencja zdjętego niewiadomego pochodzenia sprzętu kłusowniczego,

3. Współpraca z grupami SSR,

4. Przestrzeganie przez strażników SSR ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz regulaminu zatwierdzonego przez Radę Powiatu Janów Lubelski

publishfrompuste2017-04-05 00:00:00
_activepuste1
slugpustespoleczna-straz-rybacka-w-janowie-lubelskim
2017-04-05 13:02:09  Joanna Weinberger

Załączono plik 231630

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste871156
user_idpuste1700404
fobject_idpuste231630
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste84520
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-04-05 13:02:09  Joanna Weinberger

Załączono plik 231631

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste871157
user_idpuste1700404
fobject_idpuste231631
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste84520
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się