Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-06-27 13:25:06  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 93840 o nazwie 'Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste93840
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu
category_idpuste20103
language_idpuste1
shortpusteKontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.(FC-IX.431.10.4.2017)
fullpuste

Kontrola przprowadzona w dniach od 9 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. (z przerwą w dniu 31.03.2017 r.)

 

Zakres kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

 

 

publishfrompuste2017-06-27 00:00:00
_activepuste1
slugpustegminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-piszczacu
2017-06-27 13:28:28  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'Kontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.(FC-IX.431.10.4.2017)' na 'Kontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. (FC-IX.431.10.4.2017)'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Kontrola przprowadzona w dniach od 9 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. (z przerwą w dniu 31.03.2017 r.)</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zakres kontroli:<br /> Prawidłowość wydatkowania środk&oacute;w z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochod&oacute;w budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Kontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca do 7 kwietnia 2017 r. (z przerwą w dniu 31.03.2017 r.).</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zakres kontroli:<br /> Prawidłowość wydatkowania środk&oacute;w z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochod&oacute;w budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortKontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.(FC-IX.431.10.4.2017)Kontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. (FC-IX.431.10.4.2017)
full

Kontrola przprowadzona w dniach od 9 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. (z przerwą w dniu 31.03.2017 r.)

 

Zakres kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

 

 

Kontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca do 7 kwietnia 2017 r. (z przerwą w dniu 31.03.2017 r.).

 

Zakres kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

 

 

2017-06-27 13:28:28  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 260002

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste976443
user_idpuste1924116
fobject_idpuste260002
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste93840
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się