Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-07 10:58:34  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 95113 o nazwie 'Urząd Gminy Rachanie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste95113
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteUrząd Gminy Rachanie
category_idpuste10127
language_idpuste1
shortpusteKontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26 września do 10 października 2016 r. (PS-Z.431.2.16.2016)
fullpuste

Kontrola  w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26 września do 10 października 2016 r.

(PS-Z.431.2.16.2016)

 

Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczych.

publishfrompuste2017-07-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusteurzad-gminy-rachanie
2017-07-07 11:16:52  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Kontrola&nbsp; w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26 września do 10 października 2016 r.</p> <p style="text-align: justify;"> (PS-Z.431.2.16.2016)</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zakres kontroli:<br /> <br /> Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczych.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Kontrola&nbsp; w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26 września do 10 października 2016 r.</p> <p style="text-align: justify;"> (PS-Z.431.2.16.2016)</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zakres kontroli:<br /> Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kontrola  w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26 września do 10 października 2016 r.

(PS-Z.431.2.16.2016)

 

Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczych.

Kontrola  w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26 września do 10 października 2016 r.

(PS-Z.431.2.16.2016)

 

Zakres kontroli:
Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczych.

2017-07-07 11:16:52  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 263645

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste994026
user_idpuste1924116
fobject_idpuste263645
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste95113
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się