Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-26 12:02:55  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 97954 o nazwie 'II kwartał 2017 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste97954
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteII kwartał 2017 r.
category_idpuste22109
language_idpuste1
shortpusteWojewoda Lubelski umorzył następujące należności w łącznej kwocie 152.015,88 zł
fullpuste

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) informuję, iż w II kwartale 2017 r.Wojewoda Lubelski umorzył następujące należności w łącznej kwocie 152.015,88 zł, w tym:
- z tytułu nałożonych opłat legalizacyjnych – 63.663 zł
- z tytułu należności cywilnoprawnych – 88.352,88 zł

publishfrompuste2017-07-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteii-kwartal-2017-r
2017-10-12 12:03:49  Małgorzata Torbicz

Zmieniono nazwę z 'II kwartał 2017 r. ' na 'Umożenia należności'

Pole short zmieniło wartość z 'Wojewoda Lubelski umorzył następujące należności w łącznej kwocie 152.015,88 zł' na 'II kwartał 2017 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameII kwartał 2017 r. Umożenia należności
shortWojewoda Lubelski umorzył następujące należności w łącznej kwocie 152.015,88 złII kwartał 2017 r.
2017-10-12 12:03:49  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 271118

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128417
user_idpuste1924116
fobject_idpuste271118
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste97954
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się