2016-02-10

Ewidencja stałych rent

Ewidencję prowadzi Wydział Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Ewidencja nie podlega udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)