2016-02-10

Ewidencja wpływów i należności

Jednostką prowadzącą ewidencję nałożonych mandatów karnych jest Wydział Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.


Ewidencja nie podlega udostępnianiu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)