Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zgłoszenia budowy 2018 r.
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a prawa
budowlanego
15.01.2018 więcej
Zgłoszenia budowy 2017 r.
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a prawa
budowlanego
17.01.2017 więcej
EKOPORTAL
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie
09.02.2016 więcej
Rejestr przedsiębiorców
prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
09.02.2016 więcej
Zgłoszenia budowy 2015/2016
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a prawa
budowlanego
09.02.2016 więcej