2017-01-17

Zgłoszenia budowy 2017 r.

O których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a prawa budowlanego.

Załączniki

  Zgłoszenia 17.01.2017.pdf 108,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia-18.01.2017.pdf 117,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 20.01.2017.pdf 122,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia-23.01.2017 r..pdf 122,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia-30.01.2017.pdf 123,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 8.02.2017 r..pdf 123,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia-1.03.2017.pdf 128,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia- 6.03.2017.pdf 130,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 6.03.2017.pdf 130,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 20.03.2017.pdf 132,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 24.03.2017.pdf 134,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 27.03.2017.pdf 134,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 30.03.2017.pdf 134,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 10.04.2017.pdf 135,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 13.04.2017.pdf 136,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 14.04.2017 r..pdf 136,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 25.04.2017.pdf 63,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 4.05.2017.pdf 68,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia 05.05.2017 r..pdf 71,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia 11.05..pdf 143,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 24.05.2017 r..pdf 143,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 31.05.2017 r..pdf 143,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 2.06.2017 r..pdf 143,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 8.06.2017 r..pdf 144,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 19.06.2017 r..pdf 145,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 23.06.2017 r..pdf 145,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 27.06.2017 r..pdf 146,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 4.08.2017 r..pdf 146,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 9.08.2017 r..pdf 147,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 16.08.2017 r..pdf 78,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia 18.08.2017 r..pdf 79,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 23.08.2017.pdf 149,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 31.08.2017.pdf 149,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 04.09.2017.pdf 149,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 13.09.2017.pdf 235,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 15.09.2017.pdf 236,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 18.09.2017.pdf 238,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 19.09.2017.pdf 242,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 21.09.2017.pdf 244,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 25.09.2017.pdf 159,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 28.09.2017.pdf 246,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 9.10.2017.pdf 155,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 10.10.2017.pdf 156,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 12.10.2017.pdf 157,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 16.10.2017.pdf 157,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 23.10.2017.pdf 157,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 26.10.2017.pdf 159,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 30.10.2017.pdf 160,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 6.11.2017.pdf 160,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 9.11.2017.pdf 163,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 14.11.2017.pdf 163,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 16.11.2017.pdf 164,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 21.11.2017.pdf 165,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 27.11.2017.pdf 165,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 1.12.2017.pdf 165,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 8.12.2017.pdf 166,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 12.12.2017.pdf 166,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 15.12.2017.pdf 166,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 21.12.2017 r..pdf 98,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 27.12.2017.pdf 166,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 29.12.2017.pdf 167,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 2.01.2018.pdf 167,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 5.01.2018.pdf 167,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia-9.01.2018 r..pdf 99,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 15.01.2018.pdf 97,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 18.01.2018.pdf 99,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia 17 - 23.01.2018.pdf 166,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się