2016-02-09

Zgłoszenia budowy 2015/2016

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a prawa budowlanego

Załączniki

  Zgłoszenia - 9.03.2016 65,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 22.03.2016.pdf 67,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 04.04.2016.pdf 67,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 07.04.2016.pdf 67,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 27.04.2016.pdf 71,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 06.05.2016 r..pdf 73,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 09.05.2016 r..pdf 73,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 13.05.2016 r..pdf 73,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 17.05.2016 r..pdf 73,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 24.05.2016 r..pdf 73,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 03.06.2016 r..pdf 74,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 07.06.2016 r..pdf 74,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 09.06.2016 r..pdf 74,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 17.06.2016 r..pdf 75,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 22.06.2016 r..pdf 75,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 28.06.2016 r..pdf 75,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 01.07.2016 r..pdf 77,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 05.07.2016 r..pdf 77,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 12.07.2016 r..pdf 78,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 14.07.2016 r..pdf 78,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 19.07.2016 r..pdf 79,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 20.07.2016 r..pdf 79,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 22.07.2016 r..pdf 80,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 5.08.2016 r..pdf 81,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 16.08.2016 r..pdf 81,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszeniac - 25.08.2016 r..pdf 82,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 08.09.2016 r..pdf 83,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 16.09.2016 r..pdf 85,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 27.09.2016 r..pdf 85,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 21.12.2016.pdf 96,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 22.12.2016.pdf 96,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 27.12.2016.pdf 98,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 28.11.2016.pdf 94,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 04.10.2016.pdf 184,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 17.10.2016.pdf 87,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszeniach - 21.10.2016.pdf 88,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszeniach - 24.10.2016.pdf 88,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie - 31.10.2016.pdf 91,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 7.11.2016.pdf 90,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 10.11.2016.pdf 92,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 17.11.2016 r..pdf 92,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 21.11.2016.pdf 93,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia- 28.11.2016.pdf 94,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 30.11.2016.pdf 94,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 12.12.2016.pdf 169,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgłoszenia - 14.12.2016.pdf 164,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia- 16.12.2016.pdf 165,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 2.01.2016 r.pdf 169,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie -16.01.2017.pdf 169,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia- 18.01.2017 r..pdf 169,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgłoszenia - 8.02. 2017 r..pdf 169,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 22.02.2017.pdf 168,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenia - 2015-2016.pdf 169,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się