2016-02-11

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego

Rejestr tłumaczy PJM, SJM, SKOGN

 

W dniu 14 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. poz. 652).


W związku z tym, wszystkie osoby chcące dokonać wpisu do ww. rejestru tłumaczy mogą złożyć wniosek na zamieszczonym poniżej formularzu (załącznik nr 2) do ww. rozporządzenia, załączając oświadczenie (załącznik nr 3) do ww. rozporządzenia, kierując go do Wojewody Lubelskiego.

Tłumacz wpisany do rejestru jest zobowiązany powiadomić Wojewodę o każdej zmianie danych podlegających wpisowi na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4) do ww. rozporządzenia.

Wszelkich informacji dotyczących wpisu do rejestru udziela oddział organizacji kontroli, analiz i skarg w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu 81 74 24 369.

 

Załączniki do pobrania:

1.załącznik nr 2 - wniosek o wpis do rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN;

2.załącznik nr 3 - oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN;

3. załącznik nr 4 - wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy języka migowego PJM, SJM lub SKOGN

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Województwo:  lubelskie

Załączniki

  Rozporządzenie.pdf 895,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wpis do rejestru.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o zmianę danych.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  REJESTR TŁUMACZY 2.pdf 174,31 KB (pdf) szczegóły pobierz