2016-02-11

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego

Rejestr tłumaczy PJM, SJM, SKOGN

 

W dniu 14 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. poz. 652).


W związku z tym, wszystkie osoby chcące dokonać wpisu do ww. rejestru tłumaczy mogą złożyć wniosek na zamieszczonym poniżej formularzu (załącznik nr 2) do ww. rozporządzenia, załączając oświadczenie (załącznik nr 3) do ww. rozporządzenia, kierując go do Wojewody Lubelskiego.

Tłumacz wpisany do rejestru jest zobowiązany powiadomić Wojewodę o każdej zmianie danych podlegających wpisowi na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4) do ww. rozporządzenia.

Wszelkich informacji dotyczących wpisu do rejestru udziela oddział organizacji kontroli, analiz i skarg w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu 81 74 24 249.

 

Załączniki do pobrania:

1.załącznik nr 2 - wniosek o wpis do rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN;

2.załącznik nr 3 - oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN;

3. załącznik nr 4 - wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy języka migowego PJM, SJM lub SKOGN

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Województwo:  lubelskie

Załączniki

  Rozporządzenie.pdf 895,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wpis do rejestru.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o zmianę danych.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr tłumaczy j. migowego.pdf 78,7 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się