Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Mapy potrzeb zdrowotnych
dane za 2019 rok
02.06.2021 więcej
Ewaluacja dokumentu pn. Niekorzystne zakończenie ciąży
Rekomendacje opieki nad pacjentką doświadczającą sytuacji
szczególnej dla personelu medycznego oraz pacjentek oddziałów
położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego
01.06.2021 więcej
Uruchomienie systemu IOWISZ
dostosowanego do nowych przepisów
26.02.2021 więcej
26.02.2021 więcej
Druki statystyczne składane w 2021 roku
Statystyka medyczna - informacja dla sprawozdawców
29.12.2020 więcej
Zmiana rachunku bankowego
dot. opłaty za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości
inwestycji w sektorze zdrowia (IOWISZ)
07.12.2020 więcej
Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
dla województwa lubelskiego (aktualizacja nr 6)
24.08.2020 więcej
Druki statystyczne składane w 2020 roku
Statystyka medyczna - informacja dla sprawozdawców
21.01.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się