2016-04-29

Mapa potrzeb zdrowotnych

Zgodnie z art. 95a ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. : Dz.U. z 2015 r. poz. 581) zatwierdzone mapy są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędów obsługujących wojewodów.

 

Link do strony Ministerstwa Zdrowia