2019-03-21

Informacja dotycząca zadań z zakresu zdrowia publicznego

W związku z realizacją art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492), jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania bezpośrednio wojewodzie informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Od 2018 r. obowiązuje elektroniczny system sprawozdawczy za pomocą, którego należy przekazać  roczną  informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

 

https://zdrowiepubliczne.mz.gov.pl

 

W związku z nowym rokiem sprawozdawczym oraz zmianami w obowiązującym elektronicznym systemie sprawozdawczym Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny przekazał materiały opracowane na podstawie sprawozdań za lata 2016-2017:

 

1) „E-learning Sprawozdawczość” – prezentacja powstała na podstawie otrzymywanych sprawozdań, uwag, pytań i wątpliwości osób sprawozdających zadania z zakresu Zdrowia Publicznego w latach 2016-2017.

 

2)  „Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017” – dokument, który został przedłożony przed Radą Ministrów, na podstawie opracowanych danych pochodzących ze sprawozdań z lat 2016-2017.

 

3)  „Raport NIZP-PZH” - raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o prowadzonym monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego, porównanie roku 2017 z rokiem 2016.

Załączniki

  Raport NIZP-PZH.pdf 2,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zreali...z zakresu.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  E-learing Sprawozdawczość.pdf 2 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się