2017-01-09

Mapy potrzeb zdrowotnych

Mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób, przygotowane zgodnie z dokumentem Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, objęte procedurą warunkowości ex-ante, zostały przygotowane
w wyznaczonym terminie, tj. do 31 grudnia 2016 r., oraz opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia, pod adresem:  Link do strony Ministerstwa Zdrowia